Gratis frakt over 99 kr Svensk fabrikk Laveste pris
Alltid gratis frakt over 99 kr
Rödbeta: Kanske hjärtats bästa vän

Med rödbetsjuice som säljs överallt i dagligvaruhandeln är det dags att reda ut varför juicen har blivit en av våra rödlila favoritdrycker.
Rödbetan kom till norden någonstans på 1600-1700 talet. Den härdiga rotfrukten passade bra för det skandinaviska klimatet och blev ett inslag av vår kost (inlagda till kalops eller pyttipanna exempelvis). Nu har det visat sig att förutom att gå väl med klassiska maträtter har rödbetan en del hälsofördelar våra släktingar på 1600-talet inte hade någon aning om. 

Ökad prestationsförmåga

Det intressanta med rödbeta och det som det forskas mycket på är huruvida nitratet i rödbetan kan vara bra för hjärta och blodkärl. Nitrat omvandlas i kroppen till kväveoxid. Kväveoxid i sin tur tros få blodkärlen att vidga sig och att slappna av. I en svensk studie på patienter med den allvarliga hjärtsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension) fick patienterna dricka 1,5 dl rödbetsjuicekoncentrat per dag. 80% av deltagarna fick ett högre värde nitrathalter i blodet, dessa fick en 10% ökning av prestationsförmåga och verkningsgrad i musklerna, vilket är väldigt mycket enligt forskarna i studien. Studien fann även en tendens till förbättrad hjärtfunktion. 

Sänkt systoliskt blodtryck

En metastudie är en sammanställning av flera studier där man jämför flera resultat och drar slutsatser utifrån dessa. Fördelen med metastudier är att man kan se samband som kanske inte är tydliga om man enbart ser på en studie i taget. I en metastudie som byggde på studier gjorda mellan 2006-2012 fann man framförallt att det systoliska blodtrycket sjönk hos personer som drack nitratrik rödbetsjuice.

 

Mer forskning angående rödbetans effekt på hjärtat är på gång. 2017 delade bland annat prins Daniel ut forskningsanslag till en forskare som fokuserade på rödbetsjuice och förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar. 
Kanske kan vi i framtiden se rödbetsjuice på recept från läkaren.   

 

 

Referens:
https://www.forskning.se/2018/10/02/rodbetsjuice-har-positiv-effekt-vid-svar-hjart-lungsjukdomen/
https://academic.oup.com/jn/article/143/6/818/4571708
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/diabetes/mer-lasning/rodbetsjuice-kan-skydda-mot-hjart-karlsjukdom/

 

Lagt i handlekurven